.

Obchodní podmínky velkoobchod

Obchodní podmínky pro B2B

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi smluvními stranami kupní smlouvy – prodávajícím Martin Kočí, Vlkovická 729, 198 00 Praha 9 a kupujícím. Používáním B2B eshopu kupující s podmínkami vyjadřuje souhlas.

 • Objednávka, kterou učiní kupující prostřednictvím B2B eshopu, je závazná.
  Objednávku lze uskutečnit v B2B eshopu po předešlém přihlášení, emailem na adresu info@agentshop.cz.cz, nebo telefonicky na čísle +420 732 729 868
  Při objednávání zboží vybere partner výrobek a zadá požadované množství
  Pro zaslání zboží tentýž pracovní den je nutné, aby byla objednávka uskutečněna v pracovní dny do 11:00 hodin. Objednávky přijaté později budou odeslány následující pracovní den.

 

 • Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu vícenáklady vzniklé na základě požadavku kupujícího na nestandardní způsob balení či dopravy, nebo v případě opakovaných závozů jedné dodávky, vzniklých zaviněním kupujícího.
  Cena zboží bude určena podle platného ceníku prodávajícího.

 

 • Pokud kupující nakupuje na fakturu, spolu s převzetím zboží kupujícím vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která bude obsahovat vedle náležitostí předepsaných pro daňový doklad také bankovní spojení prodávajícího, čísla výrobků, názvy zboží, množství, ceny za kus, cenu celkem, případně rabaty a datum splatnosti. 

 

 • Vlastnické právo přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

 

 • Reklamace uplatněná kupujícím u prodávajícího nemá vliv na splatnost a výši ceny dodaného zboží.

 

Reklamace

 • Prodávající ručí za jakost dodaného zboží. Prodávající ručí též za vady zboží a je povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jak je objednáno kupujícím a v množství dle průvodních dokladů. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu zjevné vady zboží (reklamovat) do tří dnů od převzetí zboží, jinak prodávající není povinen jeho práva z vad uspokojit.

 

 • Kupující může reklamovat vady zboží – tzv. skryté nejpozději do šesti měsíců od data zdanitelného plnění faktury, kterou bylo zboží dodáno. Kupující při reklamaci uvádí vždy „variabilní symbol“, který je shodný na všech dokladech souvisejících s jednou dodávkou zboží.

 

 • Pokud dojde k poškození zboží při jeho přepravě vozidlem na místo určení dodávky, je kupující povinen prodávajícímu předložit reklamační zápis potvrzený řidičem, který zboží kupujícímu dopravil.

 

Platba, doprava a minimální velikost objednávky

Na objednávky prostřednictvím B2B eshopu je standardně nastavena splatnost faktur 10 dnů.

Sazby dopravného jsou v závislosti na vybraném přepravci v objednávce, dále jsou uvedeny v sekci Doprava a Platba.

Doprava je zdarma od objednávky převyšující 5000,- Kč bez DPH.

Termín doručení

Pokud je zboží skladem, Vaše objednávka bude doručena prostřednictvím zvolené dopravy a to Českou poštou jako balík do ruky nebo prostřednictvím Zásilkovny na pobočku nebo na adresu do dvou pracovních dnů po odeslání objednávky. O tom, že je vaše zásilka na cestě, budete informováni prostřednictvím emailové zprávy jeden pracovní den před plánovaným doručením.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá eshop www.agentshop.cz výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá eshop www.agentshop.cz s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Eshop www.agentshop.cz. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu, e-mail a telefonní číslo.

Tyto velkoobchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2019